Actualitat

Entitats

Quin servei oferim a les entitats?

Donem suport en allò que les entitats necessiten i que els pot facilitar el seu dia a dia i el seu bon funcionament.

Quan parlem de suport ens referim en primer lloc a aspectes de l’organització de l’entitat com ara l’economia, els tràmits o la programació d’actes, i en segon lloc aspectes interns relacionals com la millora en les preses de decisions conjuntes, la renovació de junta o eines per la resolució de conflictes, entre d’altres.

Tots aquests aspectes, i molts altres, tenen una importància cabdal per la vida d’una associació. Per això volem oferir aquest acompanyament a les entitats perquè siguin protagonistes del seu canvi i creixement.

serveis oferts a entitats

Descobreix el procés de creació d’una entitat amb la nostra guia

Voluntariat

Què vol dir fer voluntariat?

El voluntariat és el conjunt de persones que dediquen una part del seu temps lliure a realitzar una acció al servei dels altres i de la comunitat en general, sense esperar res a canvi. Els voluntaris efectuen un servei de tipus cívic o social com a compromís d’actuació a favor de la societat i de la persona.

Són les persones que d’una manera lliure, continuada, compromesa, responsable i altruïsta, decideixen dedicar el seu temps a interessos col·lectius, per mitjà de la participació en alguns dels projectes de les entitats o actes puntuals del seu municipi.

voluntariat

A la Garrotxa hi ha moltes persones que fan accions de voluntariat ja que aquest servei pot ser molt divers. Hi ha qui opta per ajudar a persones grans que viuen soles o persones que pateixien alguna mancança, alguns col.laboren a regenerar el medi ambient, a la cura d’animals o qui participa un dia en una activitat concreta i ajuda a desenvolupar-la in situ.

Són accions molt diverses i segur que qualsevol persona pot trobar la que s’adeqüi més a les seves possibilitats o a la seva pròpia opció.

Fes-te persona voluntària!

Organismes

consell comarcal de la garrotxa
consorci d'acció social de la garrotxa
ajuntament d'olot
punt de voluntariat catalunya