Coneix les entitats

Coneix les entitats

La Generalitat de Catalunya defineix una associació com a una agrupació de persones que s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense ànim de lucre, una finalitat comuna d’interès general o particular, i per fer-ho es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics, amb caràcter temporal o indefinit.

tipus d'entitats

Tipus d’entitats

En funció dels objectius que es plantegin, hi ha diferents tipus d’entitat: associacions, fundacions, cooperatives…

I es classifiquen en diferents grups, segons l’àmbit en el qual dediquen els seus esforços. Trobem les entitats classificades en 7 grans àmbits:

  • Assistència social
  • Cultura
  • Ensenyament, formació i investigació
  • Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona
  • Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals
  • Ordenació de l’espai, ecologia i habitatge
  • Salut

La Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques és la que refon, sistematitza i harmonitza la legislació catalana d’associacions i fundacions.

Entitats per municipi

A la web dels diferents municipis de la Garrotxa hi podreu trobar un llistat d’entitats locals i el seu contacte. 
Aquí podeu trobar els enllaços al directori d’entitats de cada municipi.

Necessites ajuda?

Posa’t en contacte amb nosaltres!

Òrgans i espais de relació entre entitats

Taula SISA

La Taula del SISA és l’òrgan de governança del SISA (Servei Integral de Suport a l’Associacionisme)i des d’aquí es prenen les decisions que afecten a les associacions de la ciutat d’Olot.
La Taula és un espai de debat i decisió que neix després del diagnòstic de les entitats d’El Panoràmic amb l’objectiu de concretar tot allò que queda reflectit en les conclusions, millorar les relacions entre entitats i administració i poder fer actuacions que facilitin el dia a dia de l’associacionisme a Olot.

Coordinadora d’entitats de diversitat funcional

La Coordinadora de diversitat funcional és un espai de reunió entre les entitats que treballen en l’àmbit de la diversitat funcional a la comarca de la Garrotxa per marcar i treballar objectius comuns, intercanviar i compartir informacions i experiències alhora de decidir i executar projectes i activitats per a sensibilitzar a la població sobre la discapacitat i la seva diversitat.

Xarxa de barris

La Xarxa de barris és un espai de trobada entre les associacions veïnals dels barris d’Olot i l’Ajuntament amb l’objectiu d’apropar les institucions a la ciutadania, compartir informacions i treballar propostes conjuntament.

Consell de Gent Gran de la Garrotxa

El Consell Consultiu de la Gent Gran de la Garrotxa és un òrgan de participació i consulta format per les associacions de gent gran de la comarca amb l’objectiu de coordinar actuacions i iniciatives conjuntes sobre gent gran per millorar el benestar i la qualitat de vida d’aquest col·lectiu. Actualment són 17 les associacions i casals de la Garrotxa que hi participen activament.

Organismes

consell comarcal de la garrotxa
consorci d'acció social de la garrotxa
ajuntament d'olot
punt de voluntariat catalunya