La Generalitat de Catalunya aprova el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 2014-2015

El nou PNAV respon a l’alt grau de consens entre el govern català i les entitats respecte al voluntariat i certifica l’estratègia compartida que permet afermar aquest espai de construcció social.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat avui el Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat 2014-2015, un document estratègic que té per màxim objectiu garantir la sostenibilitat de les entitats i el sector associatiu, així com reforçar l’estratègia per sensibilitzar i implicar la ciutadania entorn del voluntariat, l’associacionisme i els seus valors.

Coincidint amb la capitalitat europea del voluntariat que alberga Barcelonadurant el 2014, el nou PNAV estableix les actuacions prioritàries, identifica els reptes i les necessitats a curt termini dibuixa el full de ruta a seguir per tal d’abordarles. D’altra banda, també estableix el paper de cada agent i articula les accions que han de dur a terme les administracions i la resta d’actors implicats de manera individual, conjunta o coordinada.

Concretament, el nou Pla Nacional d’Associacionisme i voluntariat s’estructura endos blocs. D’una banda, la sostenibilitat i el bon govern de les entitats i del sector associatiu i, de l’altra, l’estratègia permanent del voluntariat, que compten amb els següents objectius:

Sostenibilitat i promoció del Tercer Sector

  •  Millorar el finançament de les entitats, incidint especialment en l’augment de la base social i del capital privat en col·laboració amb altres agents.
  • Promoure vies de col·laboració entre les entitats i els diferents agents de la comunitat.
  • Impulsar en el si de les entitats processos de clarificació del sentit de la seva missió i de reflexió sobre el seu pla d’acció com a elements interns d’autocontrol de la despesa.
  • Estimular la transparència (interna i externa) a les entitats com a element identitari del món associatiu, cabdal en el treball col·laboratiu i en la millora del finançament amb tots els agents públics i privats.

Estratègia permanent del voluntariat

  •  Sensibilitzar entorn del voluntariat, l’associacionisme i els seus valors.
  • Implicar la ciutadania i els diferents agents en i amb les entitats de voluntariat i el món associatiu, i cercar la proximitat territorial.
  • Consolidar l’estructura de les entitats de voluntariat per tal que garanteixin l’encaix amb qualitat del voluntariat.
  • Apoderar les entitats per a la gestió i la formació del seu voluntariat.

El PNAV 2014-2015 és fruit de l’avaluació de l’anterior Pla i ha estat redactat per un grup de treball integrat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família i per vocals del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.

Podeu consultar el contingut complert del PNAV en el següent enllaç.

Publicada el

Dejar un comentario