Grups de discussió a la segona fase del SISA

El passat mes d’octubre, l’Ajuntament d’Olot va iniciar el procés per a la creació del Servei Integral de Suport a l’Associacionisme, el SISA. Fins a principis de gener, totes les entitats de la comarca han pogut respondre el qüestionari que se’ls va fer arribar per correu electrònic en què se’ls demanava que responguessin diferents qüestions: l’any de constitució de l’entitat, el nombre de persones implicades, les activitats que organitzen, les fonts de finançament, entre altres aspectes.

El qüestionari, tot i que adaptat a la realitat de la comarca, formava part d’una macro enquesta catalana: el Panoràmic, un projecte que va néixer l’any 2014 a Barcelona amb l’objectiu de ser “una eina per a la millora i l’enfortiment del món associatiu”. Una recerca impulsada pel Consell d’Associacions de Barcelona i l’Observatori del Tercer Sector que aporta informació sobre l’abast del teixit associatiu i posa de manifest la seva força. Aquesta macro enquesta de les organitzacions es duu a terme a tot Catalunya i aquest passat 2015, coincidint amb la seva 2a edició, ha tingut un èmfasi especial a la comarca de la Garrotxa.

Un centenar d’entitats de diferents àmbits (esportives, culturals, socials, veïnals,…) han respost el Panoràmic a la Garrotxa. Les dades recollides ofereixen una diagnosi global del teixit associatiu a la comarca, al qual caldrà afegir una visió qualitativa que s’obtindrà en la segona fase d’aquest procés que ara s’inicia.

Durant la primera setmana de març des del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i de forma conjunta amb l’Observatori del Tercer Sector, es van organitzar tres grups de discussió amb representants d’entitats de diferents àmbits. Partint de la informació quantitativa obtinguda amb el qüestionari, es va treballar per detectar els punts forts i febles de l’associacionisme a la comarca que quedaran recollits en un informe complet que mostrarà una fotografia representativa i real de la situació actual de les organitzacions no lucratives a la Garrotxa.

Aquest informe es presentarà públicament a mitjans d’abril a totes les entitats garrotxines. Aquest acte serà l’inici de la tercera fase del Panoràmic Garrotxa, la de participació de les entitats d’Olot en la definició d’un servei que ha de ser diferent, innovador i compartit entre entitats i ajuntament. El Servei Integral de Suport a l’Associacionisme, el SISA, ha de respondre a les necessitats pròpies de les associacions, ha d’estar consensuat i dissenyat des d’elles i ha de garantir una igualtat en el tracte i un accés equitatiu als recursos de totes les entitats de la comarca amb la finalitat última d’enfortir encara més el teixit associatiu olotí.

Publicada el

Dejar un comentario