SISA

Què és el SISA?

El SISA (Servei Integral de Suport a l’Associacionisme) és un servei nascut conjuntament de l’administració pública i les entitats olotines amb l’objectiu de canviar les polítiques tradicionals per incorporar a les entitats des del primer moment en la definició d’un servei que els afecta directament

El SISA vol afavorir el desenvolupament de les associacions de la Garrotxa oferint-los serveis i recursos que responguin a les seves necessitats. El principal objectiu és ampliar la seva incidència a la societat i millorar la seva autonomia.

La taula del SISA n’és l’òrgan de governança i des d’aquí es prenen totes les decisions que afecten a les associacions de la ciutat.

La Taula és un espai de debat i decisió que neix després d’El Panoràmic amb l’objectiu de concretar tot allò que queda reflectit en les conclusions, millorar les relacions entre entitats i administració i poder fer actuacions que facilitin el dia a dia de l’associacionisme a la ciutat.

Actes de les reunions de la TAULA SISA

Podeu seguir els temes de la taula a través de les actes:

Acta 1a trobada 

Acta 2a trobada

Acta 3a trobada

Acta 4a trobada

Acta 5a trobada

Acta 6a trobada

Acta 7a trobada

Acta 8a trobada

Acta 9a trobada

Acta 10a trobada

Acta 11a trobada

Acta 12a trobada

Acta 13a trobada

Acta 14a trobada

Acta 15a trobada

Acta 16a trobada

Acta 17a trobada

Acta 18a trobada

Acta 19a trobada

Acta 20a trobada

Acta 21a trobada

Acta 22a trobada

Consulta el reglament de la taula SISA.