Subvencions

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 29 de novembre de 2018 ha aprovat les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament de les següents activitats per a l’any 2019:

– activitats que promoguin la inclusió i la cohesió social
– activitats que fomentin la cooperació, l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment i articulació de les entitats locals
– activitats veïnals
– activitats culturals
– activitats d’educació en el lleure
– activitats esportives per a la temporada 2018/2019

A data de 7 de febrer es publica al BOP la convocatòria de subvencions de concurrència competitiva. Les entitats podeu presentar sol·licituds fins el dia 27 de febrer.  

La instància electrònica es pot trobar al web de l’Ajuntament d’Olot: Ajuntament d’Olot/Tràmits/tràmits online/instàncies electròniques

Documentació:

Per entitats VEÏNAL:

Bases | Document de sol·licitud  |  Document de justificació (català) | Document de justificació (castellà)

Per entitats de COOPERACIÓ:

Bases  | Document de sol·licitud | Document de justificació (català) | Document de justificació (castellà)

Per entitats SOCIALS:

Bases  | Document de sol·licitud  | Document de justificació (català) | Document de justificació (castellà)

NOTA D’ACLARIMENT: Davant la dificultat que suposa la signatura electrònica del President, Secretari i Tresorer de les entitats que sol·liciten subvencions, s’admetran totes les sol·licituds que duguin la signatura electrònica del legítim representant de l’entitat.

Les bases de les convocatòries així com els documents de sol·licitud i justificació es redacten d’acord amb l’Ordenança Municipal de Subvencions i el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Olot. Es poden consultar totes les bases al web de l’Ajuntament d’Olot; Portal de la Transparència, apartat Contractes, convenis i subvencions/Convocatòries de subvencions i ajuts, i presencialment al Tauler d’edictes de l’Ajuntament d’Olot.

Publicada el

Dejar un comentario